A Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter alapítói 2011. március 2-án állapodtak meg abban, hogy létrehozzák, és működtetik a Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klasztert, amely hozzájárul:

 • a régióban több évtizede eredményesen működő információtechnológiai és felnőttképzési ágazat hálózatszerű fejlesztéséhez, kapcsolatának erősítéséhez;
 • a nyugat-dunántúli régió felnőttképzése tartalmi és módszertani minőségének javításához az információtechnológia biztosította lehetőségek kihasználásával;
 • a számítógépek üzemeltetésében, használatában és az informatikai alkalmazások kezelésében jelentkező felhasználói problémák humánerőforrás fejlesztési oldalról történő megközelítéséhez;
 • az előző célokon keresztül közvetve a regionális vállalkozások versenyképességének, alkalmazkodóképességének, a munkavállalók foglalkoztathatóságának növeléséhez;
 • a Digitális Megújulás Cselekvési Terv egyik céljához, miszerint gyorsuljon fel a digitális írástudás terjedése a lakosság és a KKV-k körében.

.

A Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter működésével elő kívánja segíteni:

 • a térségi vállalkozások innovációs tevékenységének a fokozódását, valamint
 • a régióban működő klaszterek kompatibilitását.

.

A klaszter alapítói által aláírt együttműködési megállapodásban megfogalmazott további célok:

 • szolgáltatások közös innovatív fejlesztése, amin különösen értjük a tananyagfejlesztést, szakmai módszertani fejlesztéseket az információtechnológia eszközeivel;
 • az EU digitális menetrendjében meghatározott céloknak megfelelő alkalmazások fejlesztése a klasztertagok számára, egységes e-oktatási felület használata;
 • információtechnológiai tanácsadás nyújtása a tagok illetve a szolgáltatásunk iránt érdeklődők számára;
 • a klaszter tagjainak szolgáltatási palettájának szélesítése, a jelenlegi szolgáltatások bemutatása az informatika nyújtotta lehetőségek kihasználásával;
 • közös beruházások előmozdítása, amik növelik a klaszter tagjainak versenyképességét;
 • a klaszter, mint gazdaságfejlesztési modell előnyeinek kihasználása;
 • szorosabb regionális és határon átnyúló szakmai kapcsolatok támogatása;
 • nemzetközi folyamatokhoz való nyitott, reflexív illeszkedés;
 • a közös piaci megjelenésből származó előnyök kihasználása, a szolgáltatásaink iránti keresletnek megfelelő kínálat kialakítása.

A Nyugat-dunántúli Információtechnológiai és Oktatási Klaszter nyitott a Nyugat-dunántúli információ-technológiai és felnőttképzési ágazat vállalkozásai, intézményei felé, és lehetővé teszi, hogy azok tagként a Klaszter Kezdeményezéshez csatlakozzanak, annak munkájában részt vehessenek. A klaszterprogram teljes megvalósítása során az egymást kiszolgáló részek komplex egységként működnek az autonómiák tiszteletben tartása mellett.

.

A klaszter tagjai:

 • DIALÓG 2000 Kft. – Dialóg Nyelvstúdió (9400 Sopron, Deák tér 47.),
 • DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft. (9700 Szombathely, Senyefai u. 4.),
 • FÉNY-SZOFT Kft. (9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.),
 • Hatos és Társa Nyelviskola Bt. (9152 Börcs, Szabadság u. 25/b),
 • IKSZ Szombathely Kft. (9700 Szombathely, Vasvári P. u. 56.),
 • Infoartnet Kft. (9024 Győr, Kert utca 16.),
 • IT SYSTEMS Rendszerház Számítástechnikai Bt. (8913 Egervár, József A. u. 5.)
 • Keszthelyi Akadémia Alapítvány (8360 Keszthely, Rákóczi F. u. 3.),
 • Pepe nyelvstúdió (9600 Sárvár, Sylvester János u. 1.),
 • Szombathelyi Képző Központ Kft. (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.),
 • School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola (8900 Zalaegerszeg, Ola. u. 13.),
 • SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. (8900 Zalaegerszeg Rákóczi út 4-8.),
 • Szintézis Informatikai Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.),
 • Türr István Képző – és Kutató Intézet Szombathelyi Igazgatósága(9700 Szombathely, Akacs M. u. 1-3.),
 • TECHNIKA Gépjárművezető-képző Kft. (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26/f),
 • TUDINFO Oktatási és Informatikai Bt. (8900 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 30.),
 • UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.),
 • Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.),
 • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.)
 • VIPSoft Bt. (9400 Sopron Szépvölgyi u. 9.),
 • Balatoni Péter EV (8900 Zalaegerszeg Göcseji-Pataki F. u. 24.)

.

A klaszter munkaszervezete:
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.

.

Elérhetőségek:
Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter
9026 Győr, Egyetem tér 1.
96/503-457
96/503-458

Szombathelyi Képző Központ
CIF: _
Akacs Mihály u. 8-10.
CP: 9700 Szombathely (Magyarország)
Tel: 36-94/513-470

titkarsag@szkk-szombathely.hu