A Szombathelyi Képző Központ küldetése

A Szombathelyen és térségében megjelenő munkaerő-piaci igényeket szolgálva részt veszünk a szakképzett munkaerő biztosításában, mellyel hozzájárulunk a vállalkozások versenyképes működéséhez. Együttműködésben partnereinkkel, kiváló szakmai felkészültséggel, helyi erőforrások bevonásával közreműködünk az iskolarendszerű műszaki szakképzés feltételeinek biztosításában és felnőttképzési és pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtunk. Fejlesztjük a duális szakképzést, valamint szakmai továbbképzéseket szervezünk.

Minőségpolitika a felnőttképzési és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységekre

 

Intézményünk a felnőttképzés szakszerű és az engedélyezési eljárás követelményeknek folyamatosan megfelelő megvalósítását képzéseiben és szolgáltatásaiban kiemelkedő fontosságúnak tartja. Világunkban a személyes hatékonyság a munkaerő-piacon megköveteli az ismeretek folyamatos frissítését vagy éppen új ismeretek elsajátítását. Intézményünk ebben kíván a felnőttképzés jogszabályainak megfelelően közreműködni.

 

A Szombathelyi Képző Központ Kft. felnőttképzési tevékenységével kívánja a képzésben résztvevő egyének, vállalkozások hatékonyságát növelni, ezzel járulva hozzá személyes és szervezeti sikerükhöz. Ennek érdekében az intézmény képzési programokat, tananyagokat fejleszt ki és valósít meg a munkaerő piaci elvárásoknak és a képzést igénybe vevők szükségleteinek figyelembe vételével.

 

A szervezet vezetői számára fontos a szolgáltatások megvalósításában dolgozók egyéni elégedettségének fenntartása, növelése. Munkatársaink fejlődése érdekében biztosítjuk a továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket, szükségleteket. Oktatóinkat arra ösztönözzük, hogy munkájukat tudásuk, képességeik maximumát nyújtva végezzék.

 

Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ennek megfelelően képzéseink résztvevőinek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk felnőttképzési és szolgáltatási tevékenységeinket.

 

A Szombathelyi Képző Központ Kft. elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, az azok eléréséhez vezető utakat. Folyamatosan követjük intézményünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján – szükség esetén – aktualizáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele, fejlesztése.

Szombathelyi Képző Központ
CIF: _
Akacs Mihály u. 8-10.
CP: 9700 Szombathely (Magyarország)
Tel: 36-94/513-470

titkarsag@szkk-szombathely.hu