Program megnevezése: Erasmus +

Projekt megnevezése: „SoCoT” – A szociális kompetencia képzés és egyéb támogató intézkedések egy újonnan fejlesztett tananyagban

Projekt száma: 14/KA2AE/2384

 

Konzorciumi partnerek:

  • Szombathelyi Képző Központ Kft. (koordinátor)
  • BFI Wien (AT)
  • NGi (UK) Limited (UK)
  • Ce.S.F.or Centro Studi Formazione Irentamento (IT)
  • LEED Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Kft. (HU)

A projekt időtartama: 2014. szeptember 1. – 2016. augusztus 30.

A projekt célcsoportjai:

  • olyan 16-36 év közötti alacsony iskolai végzettségű álláskereső fiatal, akik tanulási nehézségekkel és szociális zavarokkal küzdenek. Alacsony az önértékelésük, motiválatlanok a tanulást illetően, amit esetleges korábbi kudarcaik is magyaráznak. Igyekeznek elkerülni a tanulási helyzeteket, hogy elkerüljék a további kudarcot. Hátrányos helyzetű munkanélküli, inaktív fiatalok.
  • az inaktív személyekkel foglalkozó humán szakemberek, trénerek, pedagógusok, szakoktatók.

Célkitűzések:

A SoCoT projekt – “A szociális kompetencia képzés és egyéb támogató intézkedések egy újonnan fejlesztett tananyagban” című Erasmus projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A projekt nemzetközi együttműködés keretében jött létre 2014. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között.

A projekt olyan képzési anyagok kidolgozását és integrálását tűzte ki célul, amelyek segítségével az alacsonyan képzett, 16 és 36 év közötti fiatalokat szeretnék motiválni, munkaerő-piaci re-integrációjuk érdekében.

 

Minden partner jelentős tapasztalattal rendelkezik a képzési anyagok fejlesztése és a tananyagfejlesztés terén. A partnerek által nyújtott szolgáltatások középpontjában a fiatal felnőttek és a hátrányos helyzetűek állnak. Minden partner szoros együttműködésben áll a munkaerőpiacon működő intézményekkel és a munkaerő-piaci ügyek szakértőivel.

A projekt keretében a két célcsoport számára két képzési anyag került kidolgozásra a nemzetközi partnerség által:

  • „Szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű fiatal munkanélküli felnőttek munkaerő-piaci reintegrációja”:

E képzési anyag a célcsoporttal foglalkozó trénerek számára egy olyan feladatgyűjteményt kíván rendelkezésre bocsátani, amely segíti az elsődleges célcsoportba tartozó hátrányos helyzetű személyekkel való munkájukat.  Ötleteket ad a munkaerő-piaci szemléletformálásuk megvalósításához.

A képzési anyag kidolgozása koncepciójának fókuszában az állt, hogy a képzés résztvevői alkalmassá váljanak munkaerő-piaci céljaik megfogalmazására és megvalósítására, így aktív munkaerő-piaci szereplővé váljanak. Ennek megfelelően határozták meg a szakemberek a kidolgozandó tartalmakat, melyben szemlélet-, attitűdformálás, készségfejlesztés, ismeretátadás is szerepet kaptak.

A munkaerőpiac számára hatékony képzési anyag kidolgozása során a Magyarországon, Ausztriában és Olaszországban megvalósult pilottréningeknek nagy szerepe volt. Ezek tapasztalatai segítették a végső tartalom kialakítását.

 

“Eszköztár” alapú, más szóval „feladatbank jellegű” képzési anyag kidolgozása mellett döntöttek a projekt szakértői. E kialakítás célja az volt, hogy az anyagot használó trénereket motiváljuk, minél inkább a helyi hátrányos helyzetű résztvevők szükségleteihez igazítva alakítsák majd a saját képzéseik anyagát.

 

A foglalkozások eredményeként képesek lehetünk formálni és fejleszteni bizonyos egyéni viselkedésformákat vagy készségeket, amelyek segítségével a résztvevők mind a szakképzést, mind a munkába állást tekintve előre tudnak lépni.

Megítélésünk szerint e képzési anyag önálló megvalósítása is célravezető lehet a résztvevők munkaerő-piaci felkészítésében, ám hatékony eszközként alkalmazható, ha a képzést nem elszigetelten működtetjük, hanem egy komplex rendszer részeként.

  • Szemléletformáló képzési anyag fiatalokkal és hátrányos helyzetű munkanélküli felnőttekkel foglalkozó trénerek számára

A tananyag célja a munkaerő-piaci tréningek tartásában tapasztalattal rendelkező csoportvezetők felkészítése a „A szociális kompetencia képzés és egyéb támogató intézkedések egy újonnan fejlesztett tananyagban” elnevezésű projekt keretében megvalósítandó foglalkozások megtartására.

A képzés feladata a csoportvezetői kompetencia erősítése, képzési anyag megismerése.

A trénerek képzése közvetetten a célcsoport – hátrányos helyzetű munkanélküliek – problémáinak kezeléséhez járul hozzá. Az előre meghatározott bemeneti feltételek alapján bekerülő résztvevők a tréning segítségével olyan ismereteket szereznek és képességeket sajátítanak el, melyekkel alkalmassá válnak az Erasmus+ projekt keretében, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó képzési anyag alkalmazására, a foglalkozások megtartására.

 

A képzési anyagok az alábbi linken elérhetőek felhasználás és továbbfejlesztés céljából:

Szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű fiatal munkanélküli felnőttek munkaerő-piaci reintegrációja:

1. Modul: Belépés, csapatépítés

2. Modul: Személyiségfejlesztés

3. Modul: Munkaerőpiac

4. Modul: Továbblépés, egyéni akciótervek

1. Module: Entering, Team building

2. Module: Personality development

3. Module: Labour Market

4. Module: Moving on – Formulating and Preparing Individual Action Plans

 

Szemléletformáló képzési anyag fiatalokkal és hátrányos helyzetű munkanélküli felnőttekkel foglalkozó trénerek számára:

Train the trainer_HU

Train the trainer_ENG

 

 

 

 

 

Szombathelyi Képző Központ
CIF: _
Akacs Mihály u. 8-10.
CP: 9700 Szombathely (Magyarország)
Tel: 36-94/513-470

titkarsag@szkk-szombathely.hu