TOP-6.8.2-15

„Gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési partnerség a szombathelyi járás területén”

 

A konzorciumba bevont partnerek:

A konzorcium vezetője: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vas Megyei Kormányhivatal

Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

 

Az ország jelentős részében egyre nagyobb problémát jelent a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. Ennek enyhítése érdekében összehangolt lépéseket szükséges tenni a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, valamint gazdasági érdekképviseleti szereplők összefogásával, amelynek révén a megyei KKV-k is kézzelfogható segítséget kapnának fejlesztéseik véghezvitelében, és a munkaerőigények kielégítésében.

 

Szombathely város önkormányzatának vezetésével a partnerség képzési és foglalkoztatási programot valósít meg. A program Szombathely járás területének munkaerő-piacának bővítését, a célcsoport képzését és foglalkoztatását segíti. A partnerség gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végez, összehangolják a gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerő-piaci, képzési – és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

 

A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt támogatása valósul meg, mely térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre alapozódik. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségének is támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye. A program során a célzott képzési programok a konkrét helyi vállalkozói igényekre épülve, az önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésére alapozva segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását, ezáltal a térségi foglalkoztatási viszonyok javítását.

Jelen projekt a vállalkozások munkaerő igényeire reagáló szolgáltatások, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programok megvalósítását célozza meg, amelyek révén hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása, képzése (igényekre reagáló tréningek), mentorálása és tanácsadások bevezetése történik az üres álláshelyek betöltését fókuszba állítva.

 

A foglalkoztatási paktumok a koordinált szakmai végrehajtás révén hozzájárulnak a nemzeti foglalkoztatáspolitikai célok eléréséhez, a paktumok és kapcsolódó foglalkoztatási projektek generálását, előkészítését, továbbá a szociális gazdaságban megvalósuló kezdeményezések stratégiai partnerségi támogatását. Mindemellett újabb lehetőségek nyílnak a partnerség keretében a közfoglalkoztatás, a szociális gazdaság és az elsődleges munkaerő-piac közötti átmenetek sikeres menedzselésére is.

A szombathelyi járásban létrejövő paktumot a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. létrehozza, majd működteti a paktum irodát.

A paktum iroda tervezett szolgáltatásai:

– Tanácsadó, kapcsolattartó személy és információs pont biztosítása

-a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése

– Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele.

– Folyamatos vállalati kapcsolattartás

– Álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára.

– A Vas Megyei Kormányhivatal szolgáltatásairól, az álláskeresési támogatásokról tájékoztató, foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók részére

– Képzési ajánlatok bemutatása.

– Gyakornoki program lehetőségek bemutatása

– A város gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése

– EU-s pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás vállalkozások számára.

A projekt keretében egyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat a projekt célcsoportja részére a Szombathelyi Képző Központ biztosít.

 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

Szombathelyi Képző Központ
CIF: _
Akacs Mihály u. 8-10.
CP: 9700 Szombathely (Magyarország)
Tel: 36-94/513-470

titkarsag@szkk-szombathely.hu